Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Server Status ONLINE
Players Online
178
Server Save
XX:YY
Client
Character Information
Name: Gnorga
World: New World
Sex: female
Profession: Master Sorcerer
Level: 132
Residence: Venore
House:
Salvation Street 1 (Shop) (Venore) View on map
Guild membership: Vice Leader of the Survivors
Last login: Apr 17 2024, 18:30:51 CEST
Created: Mar 21 2024, 21:57:11 CEST
Comment: Det var tretusen års kinesisk pränt
Som Chi-Huang-Ti lät bränna på bålet
För att historien skulle börja med honom
Var och en som gömt någon bok
Blev märkt med glödgat järn

Den som blivit märkt med glödgat järn
Blev sänd till den kinesiska muren
Fick bära sten och mura stenar på muren
Var och en som gömt undan en skrift
Blev slav på Chi-Huang-Tis mur

Det var kungen av Tsin, Chi-Huang-Ti
Som drev ut sin egen moder ur Kina
Han tyckte att hon var för lätt på foten
Domen stred mot kanonisk rätt
Detta var oerhört


Character Deaths
6 Apr 2024, 08:50 Killed at level 74 by Evil Ice Witch (soloed)
24 Mar 2024, 22:11 Killed at level 31 by Lively Nightmare Portal (soloed)
24 Mar 2024, 12:28 Killed at level 28 by Minotaur Archer (soloed)
23 Mar 2024, 00:02 Killed at level 8 by Amazon (soloed)
22 Mar 2024, 22:24 Killed at level 7 by Dark Monk (soloed)


Search Character
Name: